Mijn winkelwagen
0.00
0
  • Uw winkelwagen is momenteel leeg.
Madame Fleurie > Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Madame Fleurie:

 

Contactgegevens
Vestigings- & bezoekadres:
Eikepage 29

4814 TM BREDA
Telefoonnummer: 06-577 46 907
Bereikbaarheid:
Vanaf maandag tot en met zaterdag van 10:00 uur tot 22:00 uur
E-mailadres: info@madame-fleurie.nl

Kvk: 63884496

BTW: 140950588B02

Herroeping recht
Aangezien de producten van Madame Fleurie snel (kunnen) bederven/ verouderen is het herroeping recht uitgesloten.

Bevestiging bestellen
Een bestelling is definitief geplaatst na het doorlopen van het bestelproces, het akkoord gaan met de algemene voorwaarden, het kiezen van een betaalmethode en de melding op het scherm dat de bestelling is geplaatst, gevolgd door een bevestiging e-mail naar het ingevulde e-mailadres. In deze e-mail staat het ordernummer vermeld.

Bezorgadres
De consument is te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens van het bezorgadres alsmede van het gebruikte e-mailadres.

Wijzigingen
Na het sluiten van de overeenkomst kunt u uitsluitend nog wijzigingen doorgeven die geen invloed hebben op het totaal te betalen of reeds betaalde bedrag en op voorwaarde dat uw bestelling nog niet verwerkt is. Indien een wijziging niet meer verwerkt kan worden, krijgt u daar tijdens kantooruren zo snel mogelijk bericht over. Wijzigingen kunnen per e-mail of telefoon worden doorgegeven, zie contactgegevens.

Annuleren
Na het sluiten van de overeenkomst is annuleren alleen nog mogelijk bij bestellingen met een afleveradres binnen Nederland en tenminste 24 uur voor de afleverdatum. Een annulering kan uitsluitend telefonisch worden doorgegeven tijdens kantooruren, zie contactgegevens. Annuleringskosten bedragen 10% van de hoofdsom met een minimum van € 8,50

Overmacht
Madame Fleurie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld.
Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop geen invloed kan worden uitgeoefend, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Hieronder worden ook werkstakingen verstaan.
Gedurende de periode dat de overmacht duurt kan Madame Fleurie de verplichtingen opschorten.

Levering
Levering geschiedt op alle dagen van de week, met uitzondering van zon- en feestdagen.

Klachtenprocedure
Bij het ontstaan van kwaliteitsklachten verzoeken wij de consument het boeket te tonen bij Madame Fleurie  en/of een foto met klachtomschrijving te sturen naar info@madame-fleurie.nl o.v.v. ‘kwaliteitsklacht’.

Garantie
Madame Fleurie biedt de consument op het geleverde 7 (zeven) dagen vers- c.q. vaasgarantie.
Elke aanspraak op garantie komt te vervallen indien het geleverde voor andere doelen is gebruikt of op andere wijze is behandeld dan normaliter gebruikelijk is. Bij het ontstaan van kwaliteitsklachten verzoeken wij de consument het boeket te tonen bij Madame Fleurie en/of een foto met klachtomschrijving te sturen naar info@ Madame-fleurie nl o.v.v. ‘kwaliteitsklacht’.

Betalen
Bestelling via de elektronische weg kunnen als volgt worden betaald:
iDEAL of op rekening.

Bestellingen die worden afgehaald bij de winkel van Madame Fleurie kunnen contant of per PIN worden afgerekend, tenzij er op de website al is betaald met iDEAL.

Bij facturatie aan consumenten hanteer Madame Fleurie een betalingstermijn van 7 dagen

Bij facturatie aan bedrijven hanteert Madame Fleurie een betalingstermijn van 14 dagen

Privacy statement
Het privacy reglement staat vermeld op de website www.madame-fleurie.nl onderaan iedere pagina

Intellectueel eigendom

Alle door Madame Fleurie afgebeelde dan wel geplaatste teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of in licentie bij Madame Fleurie en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
Het is niet toegestaan voornoemde te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren of (tegen vergoeding) ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Madame Fleurie.

X